Main Page Sitemap

Föredrag lund


föredrag lund

konstituerades den 20 december 1886. Den första skärmytslingen stod mellan den svenska högerflygeln och den danska vänsterflygeln, och slutade oavgjort. Klockan halv nio kom båda styrkorna fram ungefär samtidigt och gick genast i strid med varandra på dåvarande Väderkvarnshöjden, där nu kvarteret Bryggeriet ligger, där Kävlingevägen och Getingevägen möts vid norra ändan av Bredgatan. Denna tog till flykten, men Karl XI:s skvadroner led stora förluster. I det 2018 föreliggande förslaget till översiktsplan för Lund till 2020, planerad att antas i september 2018, är ett grönområde planerat på en stor del av det område där slutstriderna utspelades mellan kyrkorna i Nöbbelöv och Vallkärra.

De flesta gångerna under året avslutas mötet med ett intressant föredrag. Stiftad den 21 november 1889, historik, verksamhet. Under 1677 brändes många byar och städer i Skåne på order av Kristian V för att försvåra för svenskarna. Noter redigera redigera wikitext Rystad 2005,. . Läst 4 december 2008. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Första linjen fördes under befäl av generallöjtnant Otto Wilhelm von Fersen och den andra under generalmajor Johan Leonard Wittenberg. Den svenska högerflygeln med kungen själv, överbefälhavaren Simon Grundel-Helmfelt och chefen för kavalleriet Rutger von Ascheberg, deltog i förföljandet till det danska lägret och vidare norrut till Kävlingeån och högg ner alla eftersläntrare som de fick tag.


Sitemap