Main Page Sitemap

Antagningspoäng uppsala universitet 2018


antagningspoäng uppsala universitet 2018

till Studentservice. Ställ din fråga till Antagningsservice. Termin 7, klinisk medicin III: Integrering IV, ortopedi/Hudsjukdomar och Reumatologi/Nefrologi och Urologi/Klinisk kemi, Tumörsjukdomar och Hematologi. Obstetrik och gynekologi, pediatrik, termin 10, självständigt arbete Interprofessionellt teamarbete Termin 11 Självständigt arbete (forts.) Klinisk praktik - läkarrollen Klinisk patologi Neuroendokrinologi, kön och genus, integrering viii Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation.

Anmälan och antagning, uppsala universitetantagningspoäng uppsala universitet 2018

Studera utomlands Läkarprogrammet i Uppsala bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Integration II, termin 6, klinisk medicin II: Integrering III, mage och tarm/Anestesi och diagnostik/Hjärta/kärl II/Endokrin/Metabolism. Under de kliniska placeringarna deltar du i avdelningens dagliga arbete, under handling av i huvudsak läkare. Telefon- och besökstid, Antagningsavdelningen: Måndag, tisdag och torsdag.00-12.00, telefon:, den 20 november har vi stängt på grund av fortbildning. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.


Sitemap