Main Page Sitemap

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan


stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

delar kopplades ihop. I västra delen visas över det 1625 avbrända området en ny indelning med 54 likformiga tomter på båda sidor av en ny paradgata, kallad Stora Konungsgatan (nuvarande Stora Nygatan ). Begäran om inhämtande av förhandsavgörande av EU-domstolen. Det kommer vi kämpa för. Nya stadsplaneidéer hade kommit från bland annat Tyskland genom en ung arkitekt, Per Olof Hallman, som hade företagit studieresor dit. De många förslagen att bredda Myntgatan till en 33 meter bred huvudled ledde till en provisorisk breddning som genomfördes omkring 1930 i kvarteret Cephalus västra delar. I ett annat förslag från 1872 drogs en ny gata rätt genom Riddarhusets "ovanligt breda vestibul". I oktober 1923, när tiden för tävlingen utgick, hade 29 förslag inlämnats.

Liksom Rudberg ville de förnya all bebyggelse söder om Myntgatan och öster om Stora Nygatan. Stockholms första marknadsplats, Stortorget, är oregelbundet triangulärt och de äldsta gatorna och kvarteren kring Stortorget passar inte alls i det regelbundna rutnät som jämförbara städer som. Yttrandet som byggnadskontoret lämnade genom sin avdelningschef Otto Fröman innehöll dock hård kritik, speciellt mot förslagets stora regelbundna kvarter och rätlinjiga gator.

26 Munkbroleden byggdes på 1930-talet som en västlig kringfartsled för att avlasta den allt tätare fordonstrafiken genom Gamla stan. Varför gäller inte miljöbalken och miljökvalitetsnormer lika för alla?

Bostadsbolaget göteborg tuve
Åka tåg från köpenhamn till göteborg
Barnteater göteborg bibliotek
Köpa lägenhet i göteborg flashback

Isbn Gösta Selling (1973). Det gillade dock inte kungen Karl XII, som helst ville ha Helgeandsholmen för sig själv. Västnytt: Västlänken får byggas. En utbyggd östlig huvudtrafikled längs Skeppsbron tillkom 1946 i och med Strömbrons val stockholms landsting invigning. 1923 års tävling redigera redigera wikitext Svenska Dagbladet kommenterar Le Corbusiers förslag den 23 december 1933. Isbn Glase, Béatrice ; Glase, Gösta Härén, Gunnar (1988). 23 Gällande Gamla stan menade han: "Ön med det kungliga slottet kommer bara att innehålla lämningar av verkligt historiskt värde".

Pressbyrån göteborg centralstation, Åka gratis västtrafik göteborgsvarvet, Tåg från Göteborg till skövde, Stadsteatern göteborg presentkort,


Sitemap