Main Page Sitemap

Skolstart lundskolan


skolstart lundskolan

av plats kan eleverna gå var som helst i eller utanför kommunen, förutsatt att kommunens skolpeng tas emot i andra kommuner. Grundbelopp till skolor utanför Järfälla kommun. Skollunch serveras från första dagen och du kommer också att tilldelas ett SL-kort. Pengen gäller både kommunala och fristående skolor. På skolan finns också en Tal och Språk-klass som tar emot elever från hela kommunen. Skolpengen följer inte med barnet vid camilla blomberg norrköping skolgång utomlands. Söka skola, som förälder anmäler du vilken skola du önskar att barnet ska.

skolstart lundskolan

Göteborgs gymnasium skolstart,

Det betyder att ett belopp, en peng, följer barnet till skolan. Lundenskolans idé, lundenskolan är en del av närsamhället och världssamhället som på ett aktivt sätt vill förmedla och sprida kunskap och insikt, där deras fyra ledord; mod, kreativitet, motivation och glädje ska genomsyra verksamheten och sprida sig likt ringar på vattnet. I Järfälla är "skolområdet" elevens närområde. Ett dagligt lärande i en social och kulturell mångfald, där vi ser varandra och lär tillsammans. Här går elever från förskoleklass till årskurs. Förberedelseklass, kommunens förberedelseklasser är en specialverksamhet för nyanlända elever i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska.

Lundenskolan är en grundskola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb och här går elever från förskoleklass till årskurs. Skolan har en stor skolgård som inbjuder till aktivitet och rörelse. Läs mer om söka skola, skolpeng. Det finns skolor för alla årskurser i alla kommundelar.


Sitemap