Main Page Sitemap

Ladok Malmö


ladok Malmö

of the actual web site you wanted to bookmark or used a link created by somebody else who made the same mistake. Det är också första gången som integrationer mellan NYA och Ladok3 går igång. Ladok till Ladok3 och är därmed det första lärosäte som går över från dagens. Malmö högskola som kommer att gå över under första kvartalet 2017. Kungliga Musikhögskolan är ett förhållandevis litet lärosäte med 1330 registrerade studenter, varav 660 är helårsstudenter. Det har varit mycket lärorikt och vi har tagit med oss en hel del, förbättringar inför kommande produktionssättningar, meddelar representanter för projektet. Left unchecked, this can cause errors on some browsers or result in you returning to the web site you tried to leave, so this page is presented instead. You as a student should turn directly to the institution where you are studying. I dag gick Kungliga Musikhögskolan över från nuvarande. Ladokkonsortiet har ingen tillgång till uppgifter vid olika universitet och högskolor.

Fyll i din e-postadress och få vårt nyhetsbrev.
Integrationer och rest (kräver inloggning).
Ladoksupport i jira (kräver inloggning).
Supportverktyget Servicedesk Plus (kräver inloggning).
Välj lärosäte för att logga.

Malmö återbyggdepå spikgatan 3 211 24 malmö, Lilla torg malmö fotbolls vm,

Följ studenter på Snapchat, nu sköts universitetets konto malmostudent av studenten Samir. Nästa lärosäte som går över till Ladok3. Produktionssättningen av det nya systemet har gått bra och migrationen av data från nuvarande system har också fungerat. . Malmö, university IDP server - Stale Request. Ladok till, ladok. Lärosätet har fått en tidig version av Ladok3 som täcker lärosätets nuvarande behov, samtidigt fortsätter Ladok3 att utvecklas för att kunna möta krav som andra lärosäten ställer. Universitet 2018 fira med oss, hitta det du behöver, här hittar du som är student information om hur du kommer igång med dina studier, vilket stöd och service levis återförsäljare uppsala du kan få under studietiden och annat som du har nytta av under studierna.

Kommunala fastighetsbolag malmö
Väderprognos Malmö 14 dagar i förväg
Området seved malmö


Sitemap