Main Page Sitemap

Söka förskola norrköpings kommun


söka förskola norrköpings kommun

tänker ta hand om ditt dagvatten. Till tjänsten chevron_right computer person Här kan du som kommuninvånare lämna dina synpunkter under samråds- och granskningstider för översikts- respektive detaljplaner i planprocessen. Till tjänsten chevron_right Visa alla Näringsliv och arbete (14) computer person Här kan du anmäla att din verksamhet vill starta eller ändra magasinsgatan göteborg italiensk något i en anläggning som har badbassäng, bubbelpool, badtunna eller liknande. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett när du vill ansöka om bidrag för drift av föreningsdrivna anläggningar. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett när du vill ansöka om undantag från föreskrifter för avfallshantering, och har andra skäl än delad behållare, egen kompostering, uppehåll eller förlängt hämtningsintervall. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du intyg för privat bruk av tjänstebil, vilket ska användas som komplettering till din boendeparkeringsansökan.

Till tjänsten chevron_right computer person, här kan du, som efter en avgiftskontroll fått din barnomsorgsavgift justerad, ansöka om att få förfallodatumet för din faktura framflyttad, begära fakturaunderlag och ställa övriga frågor som rör kommunens avgiftskontroll på din barnomsorgsavgift. Lokalen ska inspekteras av den kommunala nämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. På Medborgarkontoret i Skäggetorp träffas barnomsorgshandläggare torsdagar.

Britta lundgren arvidsjaurs kommun, Lunds kommun karta, Malmö kommun hrutan,

Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att ansöka om grundbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för kontroll av din slamavskiljare. Genom att välja direktbetalning i e-tjänsten så blir din plats i tomtkön bekräftad automatiskt. Till tjänsten chevron_right computer person, använd denna e-tjänst för att göra en ny ansökan, ansöka om förlängning eller göra en uppföljning av befintligt stöd för barn och elever i för-, eller grundskola. Till tjänsten chevron_right Visa alla Stöd och omsorg (31) Överförmyndarnämnden Här hämtar du blankett för att anmäla till överförmyndaren att någon är i behov av god man eller förvaltare. Telefon:, brittMarie Larsson, handläggare, hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund.

Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för ansökan om uppskjuten skolplikt. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för ansökan om insatser enligt 9 LSS och även ansökan om förhandsbesked enligt 16 LSS Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm, särskilt boende, boendestöd med mera. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för att komplettera tekniska egenskaper och krav till din bygganmälan eller ansökan om bygglov. Till tjänsten chevron_right Överförmyndarnämnden Här hämtar du blankett för tillgångsförteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder Till tjänsten chevron_right Överförmyndarnämnden Här hämtar du blankett för att begära att få bli entledigad från ditt uppdrag som ställföreträdare. Till tjänsten chevron_right Här hämtar du blankett för ansökan om upplåtelse av lokal i vård- och omsorgskontorets lokaler. Till tjänsten chevron_right Överförmyndarnämnden Här hämtar du blankett för egen ansökan om god man/förvaltare Till tjänsten chevron_right Överförmyndarnämnden Här hämtar du blanketten Extraordinära insatser - Redogörelse och begäran om arvode.


Sitemap