Main Page Sitemap

Sommarvikarier till uppsala kommun


sommarvikarier till uppsala kommun

Sverige AB ( ) är personuppgiftsansvarig. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade och utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken härför som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Assistans för dig kommer spara dina personuppgifter i maximalt 3 år, därefter kommer uppgifterna automatiskt att raderas. Se vidare Assistans för digs policy för behandling av personuppgifter som finns tillgänglig. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (mucf). Ändamålet med behandling av personuppgifter är att Assistans för dig ska kunna ta spara dina uppgifter för att, i enlighet med ditt önskemål, kunna kontakta dig.

Stockholms kommun valfrågor
Resa till örebro från göteborg
Media markt uppsala tv 4k curved

Besöksadress: Röda vägen 50 (Stadshuset) och Sveagatan 21 (Palladium). Ändamålet med behandling av personuppgifter är att Assistans för dig ska kunna ta spara din mailadress i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Assistans för dig kommer spara dina personuppgifter så länge du önskar ta emot nyhetsbreven, dvs intill dess du drar tillbaka ditt samtycke eller avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Uppgifterna kommer inte att lämnas till mottagare utanför Assistans för dig. Typen av personuppgifter utgörs av de uppgifter du väljer att dela med dig. Användarvillkor, för att kunna spara din mailadress behöver Assistans för dig inhämta ditt samtycke för behandling av personuppgifter. Typen av personuppgifter utgörs av din mailadress. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet och därmed återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken härför som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Vi har vårt kontor i Umeå och vår huvudman är Sensus Norrland. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, sådant återkallande påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Noggrann fettm tning ger kad kunskapsommarvikarier till uppsala kommun


Sitemap