Main Page Sitemap

Örebro busshållplatser


örebro busshållplatser

(pågår) ÖLIF/sisu Hällefors kommun Tid/omfattning Idrottsskola för högstadieelever Hösten 2016 Idrottslyftet jämställdhet Rekryteringsinsats för att få fler tjejer till idrottsförening. Susann (pågår) (pågår) (pågår) Susann, Linda (pågår integrationsarbete Revidera policy, lyfta in barnperspektiv efter påpekande från kpmg, linnéa, Peter (senare). The object is added to the folder. Till vårt nätverk, res miljövänligt, våra effektiva bussar har ett dokumenterat lågt koldioxidutsläpp per passagerarkilometer. Linnéa (pågår) 3 social hållbarhet Medborgardialog skola och publika möten januari mars, Sammanställa resultat webenkät Torgutveckling? Äldres hälsa Boendeplan för äldre Bättre Balans, vecka 40 Susann (pågår) Susann (pågår) Anhörigstöd Susann (senare) Kommunfullmäktiges målområdesberedning demokrati och Linnéa, Linda 5 integration Tjänstepersonstöd Demokratidag, planering pågår (pågår) Strategiskt arbete Delta i strateggrupp Folkhälsobeskrivning Uppföljning av workshop Social hållbarhet Linnéa (pågår) Samhällsplanering FÖP i Frövi medborgardialoger Fröviskolan, återkoppling av dialog Dialog kring ny lekplats i Frövi Linnéa (pågår) Stöd till finskt förvaltningsområde i folkhälsofrågor Susann, Linnea (pågår) Medborgardialog Flugparken Linnéa (pågår) Medborgardialog busshållplatser Guldsmedshyttan Linnéa (pågår) ÖLIF/sisu Lindesbergs kommun Tid/omfattning Sports Camp Lindesberg Aktiviteten genomförs sommaren 2016 Idrottslyftet jämställdhet Insatser för att öka flickors idrottande. . Hösten 2016 Idrottslyftet integration Flera föreningar genomför satsningar i samverkan med oss. . Hällefors kommun (reviderad 20160531 barn och unga Barnkonventionen i den kommunala verksamheten, utbildning för politiken? . Klicka här för mer information. Även arbeta in resultat från revisorernas granskning av arbetet med barnkonventionen. .

Nora kommun (reviderad 20160912) Barn och unga   BK i hela kommunen, utbildningsplan nov 2016, punkter till VP dec  2016   Dalsta/Stensnäs lekplats, riktlinjer lekplatser   Referensgrupp barn och unga kultur och fritidsaktiviteter Peter (pågår)    Linnéa (pågår)  Linnéa (pågår) 8     Ledarskap i klassrummet? . Återkoppling den  Planen ej diskuterad med ledningsgruppen i Hällefors. Pågående Framtagande av föreningsbroschyr Pågår Anläggningsstöd till Hällefors motorklubb 2016 Implementering av Här pågår barnidrott på idrottsanläggningar 2017 FaR Löpade  Kontakt mellan föreningslivet och hälso och sjukvården  Stöttar hälso och sjukvården i deras arbete med FaR (vid  behov) Ansvarig för fysisk aktivitet under balansveckan.40.40 Framtagande av kommunrapport relaterat till ÖLIF/sisus uppdrag December 2016 4 Aktiviteter 2016 Vem?

Susann (klart) Susann ÖLIF/sisu Ljusnarsbergs kommun Tid/omfattning Provapådag för årskurs 69 30/11 Idrottsvecka i kommunen Boosta Ljusnarsberg (föreläsningar, utbildningar,.45 7 möten, etc.). . Linnéa (pågår) Peter (senare) Peter (pågår) Linnéa (senare) Peter (senare loppis gävle travet 2018 Jonas Skapa ett samordnat föräldraskapsstöd, röd tråd FMC förskola skolaamesfi, samverkan övriga kommuner norr FMC: Jönköpingsmodellen, självreflektionsinstrument enkät slussningsstatistik barnkonvention Studiebesök Kungsbacka juni 2016 (pågår) Familjeguide, utveckla på webben (senare) Dialogmöte med länsstyrelsen och regionen 25 augusti Susann, Linda , Peter BRÅ arbetet Stora BRÅ, arbetsgrupper andtsamordning, handlingsplan skolorna, reviderad handlingsplan andt (även rapport till KS) vinr, samordning norra länsdelen utifrån utvecklingsmedel Våldsbejakande extremism, lokal handlingsplan Linnéa, Linda och Peter (pågår) Susann (pågår) Linda (pågår) Projekt Norrsken, integrationsprojekt med region Örebro län och studieförbund, FH teamets roll? Lägesbeskrivning barnfattigdom Giftfri förskola Utvecklingsarbete fritidsgården busa? . Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Additional contact info, mORE info, facebook 2018. Två föreningar involverade i arbetet. Vi ser till att du reser bekvämt och anländer till ditt resmål i tid: 9 av 10 av våra bussar håller tidtabellen.


Sitemap