Main Page Sitemap

Lung allergi mottagningen lund


lung allergi mottagningen lund

medicineringen. Vi utreder och behandlar allergi, astma, och annan överkänslighet hos barn. Det är viktigt att vid behov instruera och informera berörda personer (exempelvis andra vårdnadshavare och skolpersonal) i barnets omgivning om hur behandlingen ska genomföras. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, biomedicinsk analytiker, dietist, kurator och psykolog. Kontakta 1177 Vårdguiden dygnet runt för rådgivning om vart du ska vända dig. Telefon och besökstider hittar du här. Allergi - och lungfunktionstestning utförs vid alla åldrar, vid behov även när barnen är nyfödda. Vi bedriver antigenspecifik immunterapi, så kallad allergivaccination, för barn med svårare luftvägsallergier, till exempel svåra besvär från ögon, näsa och/eller luftvägar. På mottagningen sköts både utredning och behandling inom båda specialiteterna.

lung allergi mottagningen lundlung allergi mottagningen lund

Lung - och allergimottagningen Vi utreder patienter med olika typer av lungsjukdomar, astma och allergier.
Via 1177 kan du av- eller omboka din tid, beställa tid, begära intyg, förnya intyg, recept och hjälpmedelskort.

Sjuksköterskor sköter telefonrådgivning inom båda specialiteterna. KOL och andra lungsjukdomar. På lung-och allergimottagningen har man specialistansvar för länets alla patienter med behov av lungläkare eller allergolog. Det innebär att ditt barn, under kontrollerade former, får äta av det födoämne/läkemedel som han eller hon misstänks reagera på, för att vi ska kunna ställa diagnos. Via 1177 kan du av- eller omboka din tid, beställa tid, begära intyg, förnya intyg, recept och hjälpmedelskort.


Sitemap