Main Page Sitemap

Bø i kommunevåpen


bø i kommunevåpen

fargelagt, forenkla og stilisert som våpenskjold, til dømes. Bø Old Church Bø Church Bø Old Church edit Bo Church ( Bø kyrkje ) dates from. Ein hovudregel er at våpenet normalt berre skal ha eitt figurmotiv, éin farge (raud, blå, svart eller grøn) og eitt metall (sølv eller gull). The fiddle was thus chosen as an appropriate symbol for the municipality. Skiskytternes stjernebrdre Tarjei B 29 og Johannes Thingnes B 25 og resten av landslaget inntar. Feler, var det et anker og en porsplante som prydet kommunevpenet. Information Descriptionnn1Kommunevåpen for Bø kommune i Nordland fylke. Bø's economy is mainly based on agriculture, forestry, tourism, education and public administration. From Wikipedia, the free encyclopedia, jump to navigation, jump to search.

10:29, (29 KB bjarkan, bø kommunevåpen. Resultatet er at det i dag er i bruk fleire våpenskjold i Noreg enn nokon gong tidlegare. Å kombinera våpenfigurane til fleire kommunar i eitt og same skjold vil ikkje verta godkjent av Riksarkivet, av di det ville vera i strid med hovudregelen om berre å ha eitt figurmotiv i eit kommunevåpen. The existence of this school made it possible to establish Telemark College ( Distriktshøgskulen i Telemark which evolved into Telemark University College. Mange av dei større byane har på toppen av skjoldet ei krone som er danna av ein mur. Norske byvåpen med figurar sett inn i ei skjoldform er ikkje påvist før reformasjonen, men det finst enkelte bysegl som seinare er vortne forenkla noko og gjeve fargar som framleis blir brukt som kommunevåpen: Bergen, Oslo, Trondheim og, tønsberg. Original file (SVG file, nominally pixels, file size: 24 KB). Retrieved October 1, 2016.

Wikipedia.org Usage on bpy. For other places with the same name, see. Norske gaardnavne: Bratsbergs amt ( Dokumentasjonsprosjektet ) (in Norwegian) (7.). Wikipedia.org Usage. Teikna på nytt, flikk. Attractions edit Bø is famous for its waterpark Sommarland (the largest of its kind in Norway). Ved fastsettinga følgjer det med ei godkjend teikning av våpenet i skjold og flagg som døme på riktig, heraldisk avbilding. Date/Time, thumbnail, dimensions, user, comment current 06:49, (3 KB). 10:06, (2 KB fleinn, shape fix.


Sitemap